Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Hva gikk galt med strømprisene?

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
0.24 0.56

Hva gikk galt med strømprisene?


Bilde Hva gikk galt med strømprisene?
Et fritt marked er alltids det beste for forbrukere men er slik det slik med strøm?.
Strømmarkedet har fungert utmerket frem til det Norske strømnettet ble tetter koblet sammen med det Europeiske strømnettet. Så hva gikk galt?
De Norske politikere presterte det kunststykket å markedsliberalisere strømnettet mot et marked hvor det er strømmangel (høy etterspørsel). Det betyr at strøm nå plutselig er blitt mangelvare med dertil vanvittig prisstigning i Norge.

Disse forhold var kjent for politikerne hvor konsekvensene ville medføre kraftig økning av strømprisen for Norske forbrukere. Til og med Tyskland annonserte dette ved at disse ville stenge ned kraftverk med påfølgende varslet kraftmangel. Politikerne her derimot valgte å overse disse forhold og heller inngå det som kan kalles verdens dårligste avtale av nasjonalresurser og koblet det norske strømnettet tett samen med det Europeiske strømnettet.

Hvordan politikerne her i Norge klarte å kalkulere at 10% av overskuddstrømmen i Norge fra 5,5 millioner nordmenn skulle forsyne 250 millioner innbyggere i Europe blir vel et spørsmål om regneferdigheter eller dømmekraft, begge deler er fraværende i denne sammenheng.

«Alle» utenom Stortinget var klar over hva som ville skje, nemlig at prisene ville stige…. mye. Når så prisene stiger, mye, så var det stille fra Regjeringen. Det det ble innført «midlertidig strømstøtte» mens Støre skulle følge situasjonen nøye, over lang tid. Etter mange bortforklaringer kommer Støre regjeringen med en unnskyldninger at årsaken til de økte prisene på strøm skyldes krigen i Ukraina, høy gasspriser i Europa, manglende gass i Europa og lite vann i vannmagasinene, selv om prisene steg før alt dette.

Et konstant medieoppslag om strømpriser og protester fra egne lokalpolitikere om å redusere strømprisen for privat og næring virker ikke å påvirke Regjeringen, til det truer Regjeringen med at dersom strømprisen går ned så får vi mangel på strøm, altså vi som forbrukere vil begynne å bruke strøm uhemmet til vannmagasinene går tomme og det må innføres strømrasjonering. Slike utsagn er helt urimelige og det oppnås ikke annet en ytterligere politikerforakt.

Når strømmen var på det billigste i september/oktober 2020 så var snittforbruket her ca. 30 kWh i døgnet, i dag er den ca. 40 kWh i døgnet, ikke fordi strømmen er dyr, men fordi det er kaldt ute og det kreves oppvarming i hjemmet, det har ingenting med strømprisen å gjøre; kun primærbehov.

I neste øyeblikk prøver de samme politikere å vise omsorg ovenfor innbyggeren i Norge ved å gi disse strømstøtte. Strømstøtten begynner først når prisen på strøm er dobbel så dyr som gjennomsnitt for de siste årene, altså 70 øre, og dette kompenseres det med 80%, nå 90%,  av overskytende inntil 5000 kWh. Prisen på strøm blir da ca. 1.40 kroner per kWh etter strømstøtte, som er ca. 400% dyrere enn gjennomsnittet de siste årene i stede for 1000% dyrere, og politikere forventer nærmest at forbrukerne skal hylle og tilbe politikerne, altså Støre med sin Regjering, for at prisen på strøm KUN er 400% dyrere.

Saken blir heller ikke bedre når de samme politikere antyder at dersom strømprisen skal reduseres til det dobbelte av prisen i fjor så vil det medføre renteøkning. Her har altså de samme politikere kommet frem til av ved å øke strømprisen med 1000% og deretter redusere den til 200% av fjorårets pris så vil det for de 7 måneder som har gått føre til renteøkning da forbruket vil øke.

Nå har det jo allerede vært flere renteøkninger på grunn av "økt forbruk" knyttet til mat, drivstoff og strøm. Det er ikke slik at vi spiser mer, kjører mer bil eller forbruker mer strøm, nei tvert imot, dette forbruket er gått ned mens prisstigningen for disse varer er skyhøye. Til det har Regjeringen kommet frem til at forbruket har økt. Det eneste som har økt er skatteinngangen til staten slik at renten må ned slik at de småpengene som er igjen i samfunnet må brukes for å opprettholde forbruk knyttet til salg av varer og tjenester.

Slik det politiske landskap ser ut i dag så er det ingenting velgeren kan gjøre for å endre situasjonen. Regjeringen sin arrogante holdning og manglende innsikt gjør at de ikke trekker seg. Å stille kabinettspørsmål er helt utenkelig da både SV, H og FRP har samme tilnærming til den strømpolitikk som føres. Neste år er det kommune og fylkestingsvalg og da er det bare å stemme på hvilket som helst parti utenom de etablerte partier som er på Stortinget i dag. Det betyr ingen ting for lokalpolitikken utenom kulturbudsjettet.

Ha og i tankene at det kun er vannkraft som er «arvesølvet» i Norge. Blant annet er vindkraft privateid og helst i utenlandske hender. Det betyr at på et tidspunkt så vil Norge oppleve kraftmangel knyttet til vannkraft og må suppleres med vindkraft og/eller kraft fra utlandet og prisen på kraft vil da øke betraktelig uten at det er rom for makspris eller strømstøtte, det tar bare litt lenger tid.Andre interessante artikler.

Hva gikk galt med strømprisene?.

Bilde Hva gikk galt med strømprisene?
De Norske politikere presterer det kunststykket å markedsliberalisere strømnettet mot et marked hvor det er strømmangel, nå er strøm plutselig er blitt mangelvare.i Norge 

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere.

Bilde Effektavgift, en  matematiske løgn til forbrukere
Den store matematiske løgn; dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det rette er at du må betale mellom 20 og 50 kroner per kWh. 

Strømprisen er ikke dobbel så dyr.

Strømprisen er i realiteten er 50 øre dyrere enn i fjor eller 30 % dyrere etter avgifter selv om spotprisen er over 200 % dyrere. Hvorfor? på grunn av strømstøtten. 

Oversikt nettleverandøreri Norge.

Bilde Oversikt nettleverandøreri Norge
Dette er prisen for nettleie for 2022. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd. Fullstendig liste over nettleverandører, 

Ville strømpriser i sør.

Bilde Ville strømpriser i sør
Juni 2022 hvor strømforbruk er lavt, nedbørsrekorder er slått så flesker NordPool med priser som sist opplevet under desember 2021.  

Billigste strømleverandør.

Bilde Billigste strømleverandør
Det finnes over 100 strømselskaper med over 400 avtaler, det gjør det vanskelig å finne det billigste strømselskap som passer deg best. 

Demonstrerte for høyere priser.

Bilde Demonstrerte for høyere priser
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser. 

Strømprisen øker med minst 50% i 2022 .

Bilde Strømprisen øker med minst 50% i 2022
Nå er strømprisen 80% over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. 

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker..

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker. Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene lenger. 

Timemåling av strøm har ingen innvirkning på strømprisen lenger.

Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt. 

Powered by WebBroker AS