Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt.Forbruksmåling av strøm per time har ingen innvirkning på strømprisen lenger.


Prisen på strøm har variert kraftig time for time, dag for dag. Dette har en sammenheng etter etterspørsel og tilgang til kraft.
I de siste har denne prisingen opphørt slik at det spiller nesten ingen rolle for når på døgnet du bruker strøm, uavhengig om alle andre bruke strøm på samme tid. Variasjonen i løpet av et døgn er nå ca +-4% mot oppimot flere 100 % ellers. I nabolandene har disse normale prisvariasjoner, det som oppleves nå kan kalles et "Norgesfenomen"

Det er ingen fornuftig forklaring på hvorfor strømprisene nå ikke varierer i løpet av et døgn annet at Energiministeren har uttalt at snittprisen for strøm nå og i februar vil være 143 øre + avgifter, altså prisen synest å være overstyrt av Energiministeren på tvers at etterspørsel og tilgang av kraft. Det gir ingen motivasjon for forbrukere til å spre strømforbruket gjennom døgnet da det er ingen besparelse av en slik aktivitet annet enn at prisene holdes kunstig høye gjennom hele døgnet.


Hvorfor jevnes prisene ut i løpet av døgnet? Med den ekstreme prisoppgang på strøm de siste måneder har det vært mulig å justere strømforbruket etter når strøm er billigst. Det har gitt en liten mulighet for forbrukere til å begrense galopperende strømregninger. Etter at staten har kompensert for strømregning i desember 2021 har samtidig variasjonene i timeprising av strøm opphørt. Det vises en helt klart motiv for regjeringen å dekke opp sine utgifter med å holde strømprisene kunstig høye over hele døgnet slik at det ikke lenger er mulig for strømkunder til å begrense sine strømutgifter. Det finnes ingen andre forklaringer da strømprisene ellers i våre naboland og Europa variere over hele døgnet etter etterspørsel.Andre interessante artikler.
Powered by WebBroker AS