Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Prognose strømpriser 2025
Strømprisen er for 2024 er langt over kriseåret 2021 og når strømstøteordningen ble innført så dobles nesten forbruksavgiften som vil øke prisen på strøm ytterligere.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Snittpris på strøm hittil i år er 90.94 øre som er 176 % økning for perioden 2012 til 2024.


Pristigningen for samme periode har vært 45.52 %. Selv om strømprisen -19.73 % mindre enn gjennomsnittet i forhold til 2023 er prisene fortsatt høye. Med mye nedbør og mild sommer vil allikevel prisene sannsynligvis holde seg høye ut dette året da markedsmekanismer som rådet før nå blir undertrykket av den nye "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
Strømstøtten varer inntil videre ut 2024, fra 2025 vil den utgå og det er ingen alternative løsninger som er vurdert for å redusere strømprisene til et normalt nivå.

Prisutvikling strøm


Prisutvikling strøm

År Pris kWh Endring Endring % KPI % Est pris
2004 30.76 0.00 0.0 % 0.40 % 30.76
2005 29.11 -1.65 -5.4 % 1.60 % 31.25
2006 48.67 19.56 67.2 % 2.30 % 31.97
2007 25.77 -22.90 -47.1 % 0.80 % 32.23
2008 40.56 14.79 57.4 % 3.80 % 33.45
2009 36.95 -3.61 -8.9 % 2.10 % 34.16
2010 52.61 15.66 42.4 % 2.50 % 35.01
2011 45.07 -7.54 -14.3 % 1.20 % 35.43
2012 27.34 -17.73 -39.3 % 0.80 % 35.71
2013 36.32 8.98 32.8 % 2.10 % 36.46
2014 28.51 -7.81 -21.5 % 2.10 % 37.23
2015 22.14 -6.37 -22.3 % 2.20 % 38.05
2016 29.14 7.00 31.6 % 3.50 % 39.38
2017 33.63 4.49 15.4 % 1.90 % 40.13
2018 51.90 18.27 54.3 % 2.80 % 41.25
2019 48.35 -3.55 -6.8 % 2.20 % 42.16
2020 12.22 -36.14 -74.7 % 1.30 % 42.71
2021 95.09 82.88 678.4 % 3.50 % 44.20
2022 264.97 169.88 178.6 % 5.80 % 46.77
2023 113.29 -151.68 -57.2 % 5.50 % 49.34
2024 90.94 -22.35 -19.7 % 4.50 % 51.56
 For 2024 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva skulle du ha betalt for strøm

År Fakturert Forventet Endring
2004 16,594.72 18,071.30 -1,476.6
2005 16,277.22 18,189.43 -1,912.2
2006 20,033.64 18,361.95 1,671.7
2007 15,635.98 18,423.34 -2,787.4
2008 18,476.38 18,717.27 -240.9
2009 17,782.58 18,885.87 -1,103.3
2010 20,789.58 19,090.81 1,698.8
2011 19,342.68 19,191.64 151.0
2012 15,938.10 19,259.66 -3,321.6
2013 17,661.66 19,439.66 -1,778.0
2014 16,161.72 19,623.44 -3,461.7
2015 14,939.00 19,820.01 -4,881.0
2016 16,282.34 20,139.61 -3,857.3
2017 17,145.08 20,319.19 -3,174.1
2018 20,653.56 20,588.85 64.7
2019 19,971.88 20,806.66 -834.8
2020 13,033.84 20,938.20 -7,904.4
2021 28,946.10 21,296.94 7,649.2
2022 61,562.92 21,912.23 39,650.7
2023 32,440.64 22,529.55 9,911.1
2024 28,148.88 23,062.40 5,086.5
 For 2024 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva bør strømprisen være i 2025

Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i 2025 koste:


52 øre
inkl MVA


Strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vært lav. I dag er det spotprisen i seg selv om utgjør mesteparten av strømprisen.Andre interessante artikler.
Powered by WebBroker AS