Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Strømprisen øker med minst 50% i 2022 og forbruksavgiften øker.
Strømprisen er for 2022 er langt over kriseåret 2021 og når kompensasjonsordningen opphører så dobles nesten forbruksavgiften som vil øke prisen på strøm ytterligere.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
3.39 3.80

Snittpris på strøm hittil i år er 268.35 øre som er 586 % økning for perioden 2012 til 2022

.
Nå er strømprisen 182.20 % over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. Tar en høyde for mye nedbør og mild sommer vil allikevel prisene øke med minst 50% dette året.

I tillegg vil Forbruksavgiften nesten dobles, fra 11,13 øre/kWh til 19,26 øre/kWh, fra og med 1. april 2022. Dette passer svært dårlig inn sammen med de høye strømpriser som er nå. Ved et forbruk på 1700 kWh per måned vil økningen av forbruksavgiften utgjøre ca 140 kroner i tillegg til opphør av refusjonsordning på strøm. Totalt vil det utgjøre ca 1100 kroner i høyere strømutgifter fra April av.

Det betyr at dersom du har hatt strømkostnader på 30 000 kroner i 2021 vil du for dette året få strømkostnader på minst 45 000 kroner.

Det er ingen håp at strømprisenvil synke til normalen da markedsmekanismer som rådet før blir undertrykket av en ny "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
 
Se utvikling av strømpriser over tid og sammenlign denne opp mot konsumprisindeksen. Der kan du se hvor mye du skulle ha betalt og hva du betalte. Utregningene nedenfor er basert på ditt absolutte snitt per år. Det betyr at ditt årsforbruk er likt for samtlige år. Normalt vil årsforbruket variere etter utetemperatur, anskaffelse av energikrevende komponenter og antall beboere i boligen mv.

Prisutvikling strøm


Prisutvikling strøm

År Pris kWh Endring Endring % KPI % Est pris
2004 30.76 0.00 0.0 % 0.00 % 30.76
2005 29.11 -1.65 -5.4 % 1.30 % 31.16
2006 48.67 19.56 67.2 % 1.90 % 31.75
2007 25.77 -22.90 -47.1 % 0.60 % 31.94
2008 40.56 14.79 57.4 % 3.20 % 32.97
2009 36.95 -3.61 -8.9 % 1.90 % 33.59
2010 52.61 15.66 42.4 % 2.20 % 34.33
2011 45.07 -7.54 -14.3 % 1.20 % 34.74
2012 27.34 -17.73 -39.3 % 0.60 % 34.95
2013 36.32 8.98 32.8 % 2.00 % 35.65
2014 28.51 -7.81 -21.5 % 2.00 % 36.36
2015 22.14 -6.37 -22.3 % 2.10 % 37.13
2016 29.14 7.00 31.6 % 3.60 % 38.47
2017 33.63 4.49 15.4 % 1.90 % 39.20
2018 51.90 18.27 54.3 % 2.90 % 40.33
2019 48.35 -3.55 -6.8 % 2.40 % 41.30
2020 12.22 -36.14 -74.7 % 1.40 % 41.88
2021 95.09 82.88 678.4 % 3.90 % 43.51
2022 268.35 173.26 182.2 % 5.30 % 45.82
 For 2022 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva skulle du ha betalt for strøm

År Fakturert Forventet Endring
2004 20,780.68 22,257.26 -1,476.6
2005 20,463.18 22,353.24 -1,890.1
2006 24,219.60 22,495.34 1,724.3
2007 19,821.94 22,541.06 -2,719.1
2008 22,662.34 22,786.40 -124.1
2009 21,968.54 22,936.73 -968.2
2010 24,975.54 23,114.10 1,861.4
2011 23,528.64 23,212.97 315.7
2012 20,124.06 23,263.01 -3,138.9
2013 21,847.62 23,430.78 -1,583.2
2014 20,347.68 23,601.91 -3,254.2
2015 19,124.96 23,785.19 -4,660.2
2016 20,468.30 24,105.98 -3,637.7
2017 21,331.04 24,281.38 -2,950.3
2018 24,839.52 24,554.18 285.3
2019 24,157.84 24,786.50 -628.7
2020 17,219.80 24,925.27 -7,705.5
2021 33,132.06 25,317.25 7,814.8
2022 66,397.30 25,870.72 40,526.6
 For 2022 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hvor mye bør strøm koste?

Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i dag koste:


46 øre
inkl MVA


Strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vært lav. I dag er det spotprisen i seg selv om utgjør mesteparten av strømprisen.Andre interessante artikler.
Powered by WebBroker AS