Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Prognose strømpriser 2024
Strømprisen er for 2023 er langt over kriseåret 2021 og når strømstøteordningen ble innført så dobles nesten forbruksavgiften som vil øke prisen på strøm ytterligere.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
1.46 1.47

Snittpris på strøm hittil i år er 150.30 øre som er 328 % økning for perioden 2012 til 2023

.
Nå er strømprisen -43.28 % over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. Tar en høyde for mye nedbør og mild sommer vil allikevel prisene øke med minst 50% dette året.  Det betyr at dersom du har hatt strømkostnader på 30 000 kroner i 2021 vil du for dette året få strømkostnader på minst 45 000 kroner.

Det er ingen håp at strømprisenvil synke til normalen da markedsmekanismer som rådet før blir undertrykket av den nye "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
Strømstøtten varer ut 2023, fra 2024 vil den utgå og det er ingen alternative løsninger som er vurdert for å redusere strømprisene til et normalt nivå.

Prisutvikling strøm


Prisutvikling strøm

År Pris kWh Endring Endring % KPI % Est pris
2004 30.76 0.00 0.0 % 0.00 % 30.76
2005 29.11 -1.65 -5.4 % 1.30 % 31.16
2006 48.67 19.56 67.2 % 1.90 % 31.75
2007 25.77 -22.90 -47.1 % 0.60 % 31.94
2008 40.56 14.79 57.4 % 3.20 % 32.97
2009 36.95 -3.61 -8.9 % 1.90 % 33.59
2010 52.61 15.66 42.4 % 2.20 % 34.33
2011 45.07 -7.54 -14.3 % 1.20 % 34.74
2012 27.34 -17.73 -39.3 % 0.60 % 34.95
2013 36.32 8.98 32.8 % 2.00 % 35.65
2014 28.51 -7.81 -21.5 % 2.00 % 36.36
2015 22.14 -6.37 -22.3 % 2.10 % 37.13
2016 29.14 7.00 31.6 % 3.60 % 38.47
2017 33.63 4.49 15.4 % 1.90 % 39.20
2018 51.90 18.27 54.3 % 2.90 % 40.33
2019 48.35 -3.55 -6.8 % 2.40 % 41.30
2020 12.22 -36.14 -74.7 % 1.40 % 41.88
2021 95.09 82.88 678.4 % 3.90 % 43.51
2022 264.97 169.88 178.6 % 5.30 % 45.82
2023 150.30 -114.67 -43.3 % 0.00 % 45.82
 For 2023 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva skulle du ha betalt for strøm

År Fakturert Forventet Endring
2004 19,219.72 20,696.30 -1,476.6
2005 18,902.22 20,792.28 -1,890.1
2006 22,658.64 20,934.38 1,724.3
2007 18,260.98 20,980.10 -2,719.1
2008 21,101.38 21,225.44 -124.1
2009 20,407.58 21,375.77 -968.2
2010 23,414.58 21,553.14 1,861.4
2011 21,967.68 21,652.01 315.7
2012 18,563.10 21,702.05 -3,138.9
2013 20,286.66 21,869.82 -1,583.2
2014 18,786.72 22,040.95 -3,254.2
2015 17,564.00 22,224.23 -4,660.2
2016 18,907.34 22,545.02 -3,637.7
2017 19,770.08 22,720.42 -2,950.3
2018 23,278.56 22,993.22 285.3
2019 22,596.88 23,225.54 -628.7
2020 15,658.84 23,364.31 -7,705.5
2021 31,571.10 23,756.29 7,814.8
2022 64,187.92 24,309.76 39,878.2
2023 42,171.80 24,309.76 17,862.0
 For 2023 er prisen basert på snittpris hittil i år

Prognose strømpriser 2024

Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i 2024 koste:


46 øre
inkl MVA


Strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vært lav. I dag er det spotprisen i seg selv om utgjør mesteparten av strømprisen.Andre interessante artikler.
Powered by WebBroker AS