Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Dagens strømpriser har holdt seg høyt over tid og strømprisen time for time flater ut slik at du har liten eller ingen innvirkning for å kunne redusere dine strømkostnader. Dette har en klar sammenheng med utenlandskablene hvor etterspørsel etter strøm er konstant høy.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
0.34 0.39

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker.


Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene lenger. Forbrukere har hatt mulighet til å redusere sine strømkostnader ved å flytte strømforbruket til når strøm er billigere, dette skyldes at timeprisen på strøm har variert kraftig i løpet av døgnet. I de siste har denne prisingen opphørt og nå er prisvariasjonen ca +-15% mot oppimot flere 100 % ellers. Det spiller nesten ingen rolle for når på døgnet du bruker strøm nå.
Strømprisen time for time har flatet ut

I tillegg vil Forbruksavgiften nesten dobles, fra 11,13 øre/kWh til 19,26 øre/kWh, fra og med 1. april 2022. Dette passer svært dårlig inn sammen med de høye strømpriser som er nå. Ved et forbruk på 1700 kWh per måned vil økningen av forbruksavgiften utgjøre ca 140 kroner i tillegg til opphør av refusjonsordning på strøm. Totalt vil det utgjøre ca 1200 kroner i høyere strømutgifter i April.

Årsaken til at strømprisen har flatet er ut sees i sammenheng med utenlandskablene som gjør at etterspørsel etter kraft er konstant høy. Denne etterspørsel vil forsterkes ytterligere når disse kabaler settes i full drift.

I praksis har prising av strøm ført til at alle insentiv om å flytte strømforbruket til når prisen er billigst falt bort. Dette er ingenting annet enn løftebrudd fra flere regjeringer som har sagt at prisen på strøm ville øke med 3 øre per kWh med utenlandkabler og forbrukerpåvirkning ved bruk av strøm når den er billigst, jfr innføring av automatiske strømmålere.Andre interessante artikler.

Powered by WebBroker AS