Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Hvor mye bør strøm koste?
Prising av strøm skjer gjennom strømbørs og prises etter kombinasjon av etterspørsel og tilgang til kraft. Andre varer og tjenester som det er god tilgang på justeres prisene etter konsumprisindeksen. Dette har ført til at strømprisen har hatt en gigantisk økning i pris i forhold til konsumprisindeksen.


Hvor mye bør strøm koste for område Sør?

Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i dag koste:


46 øre
inkl MVASnittpris på strøm i 2023 var 113.29 øre som er 248 % økning for perioden 2005 til 2023. Konsumprisindeksen har for samme periode vært 47 prosent poeng. En slik prisøkning er formidable og urealistisk fremover da det ikke er mangel på strøm, kun priset etter etterspørsel av strøm i Europa. Prisøningen til nå vil føre til vanvittige kostnadsøkning for kraftkrevende industri, store ekstrautgifter for industrien ellers og ikke minst for privathusholdninger. Strømprisene må reguleres etter den generelle prisstigningen, kanskje korrigert med ± 15 % etter tilgang til eller etterspørsel etter kraft.

Prisutvikling strøm

År Pris kWh Endring Endring % KPI % Est pris
2005 29.11 0.00 0.0 % 1.30 % 29.11
2006 48.67 19.56 67.2 % 1.90 % 29.66
2007 25.77 -22.90 -47.1 % 0.60 % 29.84
2008 40.56 14.79 57.4 % 3.20 % 30.79
2009 36.95 -3.61 -8.9 % 1.90 % 31.38
2010 52.61 15.66 42.4 % 2.20 % 32.07
2011 45.07 -7.54 -14.3 % 1.20 % 32.45
2012 27.34 -17.73 -39.3 % 0.80 % 32.71
2013 36.32 8.98 32.8 % 2.10 % 33.40
2014 28.51 -7.81 -21.5 % 2.10 % 34.10
2015 22.14 -6.37 -22.3 % 2.20 % 34.85
2016 29.14 7.00 31.6 % 3.50 % 36.07
2017 33.63 4.49 15.4 % 1.90 % 36.76
2018 51.90 18.27 54.3 % 2.80 % 37.79
2019 48.35 -3.55 -6.8 % 2.20 % 38.62
2020 12.22 -36.14 -74.7 % 1.30 % 39.12
2021 95.09 82.88 678.4 % 3.50 % 40.49
2022 264.97 169.88 178.6 % 5.90 % 42.88
2023 113.29 -151.68 -57.2 % 6.40 % 45.62

Grafikk prisutvikling strøm


For strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vær lav. Det går fint å kutte ut flesteparten av disse avgifter i strømprisen som betales fra energiselskapet til staten og la disse avgifter heller tilfalle spotprisen på strøm; på den måten vil spotprisen møte markedet i Europe med en helt annen tilnærming. Det er urimelig, menneskelig sett, å være «avhengig» av statlig refusjonsordning for å kunne betale strømforbruket i hjemmet. I tillegg er denne ordningen midlertidig, fremt til og med Mars 2022, og gjelder ikke for øvrige områder i samfunnet nemlig virksomheter. Fortsatt høye strømpriser vil enten rasere konkurranseutsatt næringsliv eller sørge for en prisvekst som utkonkurrerer Norsk næringsliv med sine varer og tjenester.
Andre interessante artikler.

Hva gikk galt med strømprisene?.

Bilde Hva gikk galt med strømprisene?
De Norske politikere presterer det kunststykket å markedsliberalisere strømnettet mot et marked hvor det er strømmangel, nå er strøm plutselig er blitt mangelvare.i Norge 

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere.

Bilde Effektavgift, en  matematiske løgn til forbrukere
Den store matematiske løgn; dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det rette er at du må betale mellom 20 og 50 kroner per kWh. 

Strømprisen er ikke dobbel så dyr.

Strømprisen er i realiteten er 50 øre dyrere enn i fjor eller 30 % dyrere etter avgifter selv om spotprisen er over 200 % dyrere. Hvorfor? på grunn av strømstøtten. 

Oversikt nettleverandøreri Norge.

Bilde Oversikt nettleverandøreri Norge
Dette er prisen for nettleie for 2022. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd. Fullstendig liste over nettleverandører, 

Ville strømpriser i sør.

Bilde Ville strømpriser i sør
Juni 2022 hvor strømforbruk er lavt, nedbørsrekorder er slått så flesker NordPool med priser som sist opplevet under desember 2021.  

Billigste strømleverandør.

Bilde Billigste strømleverandør
Det finnes over 100 strømselskaper med over 400 avtaler, det gjør det vanskelig å finne det billigste strømselskap som passer deg best. 

Demonstrerte for høyere priser.

Bilde Demonstrerte for høyere priser
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser. 

Strømprisen øker med minst 50% i 2022 .

Bilde Strømprisen øker med minst 50% i 2022
Nå er strømprisen 80% over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. 

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker..

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker. Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene lenger. 

Timemåling av strøm har ingen innvirkning på strømprisen lenger.

Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt. 

Powered by WebBroker AS