Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Med strømstøtte vil strømprisen bli reduseres slik at den i realiteten er 50 øre dyrere enn i fjor.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
0.24 0.73

Strømprisen er ikke dobbel så dyr


Spotprisen er ikke bare vanvittig høy, men og kunstig høy. Priser på over 6 kr kWh mot normalt 40 øre kWh er ekstreme priser. Hvorfor blir strømregningen ikke deretter? Først og fremst, prisene variere mye i løpet av et døgn og forbruket varierer litt over hele døgnet slik at gjennomsnittlig pris blir lavere enn høyest varslet pris.

Deretter kommer strømstøtten som utgjør 80 % over 70 øre per kWh eks MVA som vil gi en kraftig reduksjon i faktura fra strømselskapet/nettleverandør slik at spotprisen ligger på rundt 1 krone per kWh etter strømstøtte, som egentlig tilsvarer ca. 50 % av spotprisen og prisen på spotpris er ca. 50 øre MER enn i fjor.

Er det noe å klage over? Ja. Prisene i 2021 var 100% høyere enn 2019. År 2020 «gjelder ikke» i denne sammenheng da prisene for det året var latterlig lave, ca. 12 øre per kWh. Med utgangspunkt i snittprisen for 2019 og frem til i dag så er prisene økt med 400%, med strømstøtte er denne økt med 100%.

Les mer om:
Prisutvikling strøm her
Strømstøtte herAndre interessante artikler.

Hva gikk galt med strømprisene?.

Bilde Hva gikk galt med strømprisene?
De Norske politikere presterer det kunststykket å markedsliberalisere strømnettet mot et marked hvor det er strømmangel, nå er strøm plutselig er blitt mangelvare.i Norge 

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere.

Bilde Effektavgift, en  matematiske løgn til forbrukere
Den store matematiske løgn; dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det rette er at du må betale mellom 20 og 50 kroner per kWh. 

Strømprisen er ikke dobbel så dyr.

Strømprisen er i realiteten er 50 øre dyrere enn i fjor eller 30 % dyrere etter avgifter selv om spotprisen er over 200 % dyrere. Hvorfor? på grunn av strømstøtten. 

Oversikt nettleverandøreri Norge.

Bilde Oversikt nettleverandøreri Norge
Dette er prisen for nettleie for 2022. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd. Fullstendig liste over nettleverandører, 

Ville strømpriser i sør.

Bilde Ville strømpriser i sør
Juni 2022 hvor strømforbruk er lavt, nedbørsrekorder er slått så flesker NordPool med priser som sist opplevet under desember 2021.  

Billigste strømleverandør.

Bilde Billigste strømleverandør
Det finnes over 100 strømselskaper med over 400 avtaler, det gjør det vanskelig å finne det billigste strømselskap som passer deg best. 

Demonstrerte for høyere priser.

Bilde Demonstrerte for høyere priser
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser. 

Strømprisen øker med minst 50% i 2022 .

Bilde Strømprisen øker med minst 50% i 2022
Nå er strømprisen 80% over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. 

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker..

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker. Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene lenger. 

Timemåling av strøm har ingen innvirkning på strømprisen lenger.

Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt. 

Powered by WebBroker AS