Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Om strømstøtte


Strømstøtten utbetales etter gjennomsnittlig strømpris hos NordPool i den enkelte måned. I dag er strømstøtten på 90 % av overskytende av 70 øre (eks mva) per kWh med inntil 5000 kWh. Dersom ditt strømforbruk avviker fra snittprisen hos NordPool vil strømstøtten som legges til grunn for deg være basert NordPoll sin snittpris. Som grafen viser så virker strømstøtten etter sin hensikt og gir både en kraftig reduksjon i strømprisene og samtidig jevner den ut.

Utvikling spotpris og strømstøtte

Laster inn graf

Spotpris siste 12 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2022Des 3.76373.7637 3.7637 3.42510.9292
2022Nov 1.40711.4100 1.4071 0.79720.4428
2022Okt 1.64831.6529 1.6489 0.44970.2056
2022Sep 4.48364.4836 4.4836 0.94120.3643
2022Aug 4.30365.4311 4.2697 0.23610.0282
2022Jul 2.08633.2847 2.0863 0.02380.0192
2022Jun 1.87742.3334 1.8765 0.14800.0856
2022Mai 2.06212.0665 2.0627 0.19700.1125
2022Apr 2.17502.1736 2.1797 0.56340.1784
2022Mar 2.33782.3378 2.3379 0.21600.1510
2022Feb 1.50671.5067 1.5030 0.22590.1617
2022Jan 1.75791.7579 1.7141 0.32980.2622

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Strømstøtte siste 12 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2022Des 2.5998 2.5998 2.5998 2.2951 0.2063
2022Nov 0.4789 0.4815 0.4789 0.0000 0.0000
2022Okt 0.6960 0.7001 0.6965 0.0000 0.0000
2022Sep 3.2477 3.2477 3.2477 0.0595 0.0000
2022Aug 2.7429 3.6449 2.7158 0.0000 0.0000
2022Jul 0.9690 1.9278 0.9690 0.0000 0.0000
2022Jun 0.8019 1.1667 0.8012 0.0000 0.0000
2022Mai 0.9497 0.9532 0.9502 0.0000 0.0000
2022Apr 1.0400 1.0389 1.0438 0.0000 0.0000
2022Mar 1.1702 1.1702 1.1703 0.0000 0.0000
2022Feb 0.5054 0.5054 0.5024 0.0000 0.0000
2022Jan 0.7063 0.7063 0.6712 0.0000 0.0000

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA
 

Spotpris etter strømstøtte


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2022Des 1.1639 1.1639 1.1639 1.1300 0.7229
2022Nov 0.9282 0.9285 0.9282 0.7972 0.4428
2022Okt 0.9523 0.9528 0.9524 0.4497 0.2056
2022Sep 1.2359 1.2359 1.2359 0.8816 0.3643
2022Aug 1.5607 1.7862 1.5539 0.2361 0.0282
2022Jul 1.1173 1.3569 1.1173 0.0238 0.0192
2022Jun 1.0755 1.1667 1.0753 0.1480 0.0856
2022Mai 1.1124 1.1133 1.1125 0.1970 0.1125
2022Apr 1.1350 1.1347 1.1359 0.5634 0.1784
2022Mar 1.1676 1.1676 1.1676 0.2160 0.1510
2022Feb 1.0013 1.0013 1.0006 0.2259 0.1617
2022Jan 1.0516 1.0516 1.0428 0.3298 0.2622

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk strømstøtte i %


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2022Des 69.1 % 69.1 % 69.1 % 67.0 % 22.2 %
2022Nov 34.0 % 34.1 % 34.0 % 0.0 % 0.0 %
2022Okt 42.2 % 42.4 % 42.2 % 0.0 % 0.0 %
2022Sep 72.4 % 72.4 % 72.4 % 6.3 % 0.0 %
2022Aug 63.7 % 67.1 % 63.6 % 0.0 % 0.0 %
2022Jul 46.4 % 58.7 % 46.4 % 0.0 % 0.0 %
2022Jun 42.7 % 50.0 % 42.7 % 0.0 % 0.0 %
2022Mai 46.1 % 46.1 % 46.1 % 0.0 % 0.0 %
2022Apr 47.8 % 47.8 % 47.9 % 0.0 % 0.0 %
2022Mar 50.1 % 50.1 % 50.1 % 0.0 % 0.0 %
2022Feb 33.5 % 33.5 % 33.4 % 0.0 % 0.0 %
2022Jan 40.2 % 40.2 % 39.2 % 0.0 % 0.0 %

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
22/21Des 1.5496 1.5502 1.5550 2.6654 0.3224
22/21Nov 0.0780 0.0808 0.0764 0.2758 0.0258
22/21Okt 0.3996 0.3925 0.4041 0.1351 -0.0123
22/21Sep 3.1518 3.1518 3.1518 0.2597 -0.1513
22/21Aug 3.3809 4.5077 3.3453 -0.5198 -0.4370
22/21Jul 1.3594 2.5323 1.3594 -0.5637 -0.2071
22/21Jun 1.2917 1.6476 1.2911 -0.2974 -0.1269
22/21Mai 1.4576 1.4616 1.4558 -0.2610 -0.2152
22/21Apr 1.6070 1.6162 1.6220 0.2142 -0.0926
22/21Mar 1.8112 1.8113 1.8114 -0.1009 -0.1005
22/21Feb 0.7934 0.8740 0.7909 -0.3321 -0.2691
22/21Jan 1.1323 1.1340 1.0892 -0.2388 -0.1147

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
22/21Des -1.0502 -1.0496 -1.0447 0.3704 0.1161
22/21Nov -0.4009 -0.4007 -0.4025 0.2758 0.0258
22/21Okt -0.2964 -0.3076 -0.2924 0.1351 -0.0123
22/21Sep -0.0959 -0.0959 -0.0959 0.2002 -0.1513
22/21Aug 0.6380 0.8628 0.6296 -0.5198 -0.4370
22/21Jul 0.3903 0.6045 0.3903 -0.5637 -0.2071
22/21Jun 0.4898 0.4809 0.4899 -0.2974 -0.1269
22/21Mai 0.5080 0.5084 0.5057 -0.2610 -0.2152
22/21Apr 0.5670 0.5773 0.5782 0.2142 -0.0926
22/21Mar 0.6410 0.6411 0.6410 -0.1009 -0.1005
22/21Feb 0.2880 0.3686 0.2885 -0.3321 -0.2691
22/21Jan 0.4260 0.4277 0.4180 -0.2388 -0.1147

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Beregn din egen strømstøtte

Her kan du se hvor mye strømstøtten blir dersom perioden er utenfor en måned. Velg fra og til dato, velg område og sats for støtte. Du vil da få en graf som viser strømstøtte for perioden, støtte per dag for perioden, absolutt snitt for perioden og din strømstøtte for perioden.

Strømstøtte beregnet over variabel periode

Snittpris for perioden 2022-11-04 til 2022-12-05 er 182.00 øre, forventet strømstøtte 85.05 øre per kWh ved 90 % støtte, du må betale 96.95 øre per kWh.
Laster inn grafBeregning strømstøtte gjennom en måned.
Gjennomsnittsprisen på strøm beregnes i løpet av en måned. Det betyr snittprisen i første del av måneden vil være usikker i forhold til hele måneden. Dette skyldes at det vil kunne være store prisendringer av spotpris i løpet av måneden, både opp og ned, som vil påvirke gjennomsnittsprisen. Motsatt er det ved slutten av en måned hvor snittprisen vil være mer korrekt. Det er først når måneden er omme at rett gjennomsnittspris foreligger.
For inneværende måned er ikke tallene endelige.

Andre interessante artikler.

Powered by WebBroker AS