Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Strøm bytte, finn billigste strømleverandør,billigste strømavtale spotpris.
Hvordan finne billigste strømavtale eller billigste strømleverandør. Da må du gjøre en grundig jobb og sammenligne selskaper opp mot hverandre. Det er flere nettsteder som presenterer strømavtaler og du kan gå fort i fella og velge feil strømleverandør uten at du er klar over det.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
0.24 0.73

Billigste strømleverandør


Bilde Billigste strømleverandør
Det finnes over 100 strømselskaper i Norge som selger strøm og det finnes over 400 strømavtaler, det gjør det vanskelig å navigere seg frem til den billigste strømavtale som passer deg best.... eller gjør det det? Utgangspunktet for all strømhandel i Norge er basert på NordPool sine priser slik at prisen for strøm inn til strømselskapene er like for disse. Forskjellen er hvilke påslag strømleverandørene har, månedsgebyr og andre tekniske prising de har rundt avtalen.

Det er egentlig 3 typer strømavtaler "Spotprisavtale", "Fastprisavtale" og "Variabel pris" hvor de to førstnevnte er mest aktuelle valgene.

Spotprisavtale

For Spotprisavtale betaler du det samme som strømselskapet betaler pluss eventuelle påslag og/eller månedskostnader. Prisen på strøm endrer seg for hver time, døgnet rundt og er normalt dyrest om morgen og ettermiddag/kveld samt vinter. Du kan styre forbruket til tider på døgnet når prisen på strøm er rimeligere og dermed senke kostnadene ved strøm. Denne mulighet har du ikke med en fastprisavtale.

Fastprisavtale

Fastprisavtale betaler du lik pris for strømmen hele døgnet gjennom hele avtaleperioden. Fordelen er forutsigbare kostnader ved strøm og du vil ha stabil strømpris i løpet av året.  Strømleverandørene legger inn risiko ved salg av fastprisavtale slik at disse ikke taper penger på slik avtale, det gjør som oftest du. Ulempen er at prisen som oftest er dyrere enn spotpris og du har ikke mulighet til å flytte strømforbruket til når strøm er billigst for å redusere dine strømkostnader. Skulle fastprisen være høyere enn spotprisen så flytter du strømforbruket til når den er dyrest slik at du får "mest igjen" for pengene.

Prising av strøm

Selve kostnaden med strøm utgjør 30 til 60 % av den totale strømprisen, avhengig av årstiden og etterspørsel. Andre kostnader som blir lagt til er Energiavgift, Forbruksavgift, Nettleie, Avgift til energifondet og MVA. Disse faktorer er det ingen ting du kan gjøre noe med, disse MÅ du betale i tillegg til strømprisen.
 

Hva skiller strømselskapene i pris

I prinsippet er det KUN påslag per kWh og fast månedsavgift som avgjør prisforskjellen mellom strømselskapene. Det kan hende noen strømselskaper slår til med gode tilbud/lokke tilbud som vil gi deg en rimeligere pris, men denne har som oftest svær begrenset periode og du blir flyttet over til en dyrere avtale enn du ville ha fått hos din lokale strømleverandør.

Hva skal du se etter når du velger strømselskap

Det første du skal gjøre er å finne dagens spotpris (snittpris) og forsikre deg om at den er inklusiv MVA (se øverst på siden) så leter du opp potensielle strømleverandører og sammenligner disse opp mot hverandre. Husk å se om spotprisen hos strømleverandøren er lik den du har. Dersom det er avvik så er prisene feil eller det er et svært kortsiktig tilbud før prisen endres; gå heller til neste strømleverandør.

For spotpris skal du skal rett og slett se etter hvor mye påslag den enkelte strømleverandør har på strømprisen og hvilke faste månedlige kostnader disse har. Er det ett øre i forskjell så utgjør det 12 til 20 kroner i måneden, det hjelper lite dersom den faste månedsprisen er 20 kroner høyre.

For fastpris må du sammenligne dette opp mot spotpris og "finne frem glasskulen" og spå litt om strømprisen frem over og se om det samsvarer med din tankegang om prising av strøm fremover.Fordelen er at du vet hvor mye strøm koster i hele avtaleperioden og du sikrer deg mot kraftig prisøkning på strøm.

For begge tilfeller så må du forsikre deg om at det er konkrete priser som er gitt, i kroner og øre. Dersom det står noe som "forvaltningsavtale" hvor prisen fastsettes etter "gjeldende markedssyn", unngå dette for enhver pris. Kreves det forskuddsbetaling, eller forrige måneds strømpris blir lagt til grunn; glem det, finn en annen strømleverandør. Dersom strømleverandøren flytter deg til en annen strømavtale etter utløpt avtaleperiode er det heller ingen leverandør å satse på.

Det finnes flere nettsteder som "finner" den rette eller billigste strømleverandør til deg. Det advares om at du må lese ALT som står på disse sider. Du kan finne strømpriser som er 20 øre og 30 øre billigere enn dagens strømpriser, disse priser er som oftest flere måneder gamle eller lagt til en periode/dag hvor strømmen er billig og dermed langt fra de reelle priser.
Når du da inngår avtale så er det dagens strømpris som skal legges til grunn, ikke den flere måneder gamle prisen som du ble vist. Enkelte strømleverandører har også egne avtaler, eksempelvis for unge, hvor fastpris per måned er satt til 0 kr, det kan derfor lønne seg å gå direkte til strømleverandørens nettside og se på avtalene som tilbys der.


Hva eller hvem skal jeg velge?

Du velger den strømleverandør som gir deg mest for pengene, og som har god kundestøtte med telefon og chat. Er eneste kommunikasjonsplattform e-post bør alle varsellamper blinke.
Det er helt opp til deg hvilken strømavtale du velger. Spot- eller fastprisavtale, det handler om risiko begge veier pluss det er kommet inn en ny "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
Det er lite å hente hos strømleverandør slik at din lokale nettleverandør/strømselskap gir nok like gode eller bedre vilkår som de frittstående strømselskaper.
Hva strømselskapene ellers har i sin avtale, som bindingstid, garantert månedspris og liknende er faktorer som låser deg som kunde dersom de faste kostnader går ned.

Du kan kikke litt hos https://www.strompris.no/ (ekstern lenke), husk at tid er penger, legg gjerne dette inn i kostnaden dersom du skal bytte til ny strømleverandør.
Andre interessante artikler.

Hva gikk galt med strømprisene?.

Bilde Hva gikk galt med strømprisene?
De Norske politikere presterer det kunststykket å markedsliberalisere strømnettet mot et marked hvor det er strømmangel, nå er strøm plutselig er blitt mangelvare.i Norge 

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere.

Bilde Effektavgift, en  matematiske løgn til forbrukere
Den store matematiske løgn; dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det rette er at du må betale mellom 20 og 50 kroner per kWh. 

Strømprisen er ikke dobbel så dyr.

Strømprisen er i realiteten er 50 øre dyrere enn i fjor eller 30 % dyrere etter avgifter selv om spotprisen er over 200 % dyrere. Hvorfor? på grunn av strømstøtten. 

Oversikt nettleverandøreri Norge.

Bilde Oversikt nettleverandøreri Norge
Dette er prisen for nettleie for 2022. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd. Fullstendig liste over nettleverandører, 

Ville strømpriser i sør.

Bilde Ville strømpriser i sør
Juni 2022 hvor strømforbruk er lavt, nedbørsrekorder er slått så flesker NordPool med priser som sist opplevet under desember 2021.  

Billigste strømleverandør.

Bilde Billigste strømleverandør
Det finnes over 100 strømselskaper med over 400 avtaler, det gjør det vanskelig å finne det billigste strømselskap som passer deg best. 

Demonstrerte for høyere priser.

Bilde Demonstrerte for høyere priser
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser. 

Strømprisen øker med minst 50% i 2022 .

Bilde Strømprisen øker med minst 50% i 2022
Nå er strømprisen 80% over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. 

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker..

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker. Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene lenger. 

Timemåling av strøm har ingen innvirkning på strømprisen lenger.

Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt. 

Powered by WebBroker AS