Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Årsaken til høye strømpriser er sammensatt. Strøm er en handelsvare på lik linje med varer ellers. Når det er knapphet av en vare og / eller etterspørsel etter en vare er høy så stiger prisene. Slik er det akkurat nå når det gjelder strøm.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
0.24 0.73

Hvorfor høye strømpriser


Bilde Hvorfor høye strømpriser
I utgangspunket er de Norske strømpriser politisk styrt og vedtatt i over 30 år og i de senere år "samhandlet" dette opp mot det grønne skiftet hvor det er nødt å ha høye priser for å forsvare utbygging av alternativ kraftkiler som vinkraft. Dagens regjering har gjentatte ganger uttalt at de ikke vil redusere strømprisen i Norge men velger å gi en marginal kompensasjon på strømprisen og samtidig oppfordrer boligeiere til å energieffetivisere sine hus og leiligheter. Slike kostnader vil fort komme opp i 200 til 500 tusen, som er urealistisk for mange.

Resultatet blir da at du får litt mindre strømforbruk men strømprisen vil fortsatt være høye. Samlet besparelse på strøm vil være rundt 10 GWh som staten kan selge til utlandet i stedet for rimelig til Norske husholdninger og industri. Dette er regelrett inndragning av kjøpekraft samt gjøre norsk industri mindre konkurannsedyktig ovenfor utlandet.

Atomkraftverk Tysklan

Det er i de senere år lagt ned flere atomkraftverk i Europa og samtidig har etterspørsel etter strøm økt. Dette har ført til umiddelbar mangel av strøm som er forsøkt kompensert med utbygging av blant annet vindkraft uten hell. Kombinert med dette og Europeisk samkjøring av elektrisitetsnettet blir etterspørsel etter kraft fra Norge høyt hvor Norge på ingen måte var forberedt til å levere til det Europeiske markedet. I tillegg kommer Norges satsing på "Det grønne skifte" med el-biler, elektrifisering av oljeinstallasjoner og nå satsing på energikrevende industri som batterifabrikker, dette uten å ha bygget ut elektrisk kraft eller infrastruktur til å møte disse utfordringer.

I dag kjøpes all energi (gass/strøm/kull/olje) til spotpris, altså priser er satt til "levereingstidspunktet" Europa er avhengig av gass fra blant annet Russland, hvor disse har redusert gasseleveransen en tanke, men nok til at det er litt mangel på gass. Det har ført til at prisen på gass har økt kraftig og det gir utslag i Norske strømpriser produsert av Norske vannkraft.Eiere av kraftprodusenter og elektrisitet selskap, stort sett stat og kommune, har tatt store utbytter fra disse selskapene uten at det blir foretatt oppgradering av infrastrukturen som igjen fører til begrenset overføring av elektrisk kraft.

For å "fikse" dette på en rask måte innføres det avgift som "Kapasitetsledd" som har til formål å begrense strømforbruket ditt for å unngå stor belastning på strømnettet. Det betyr at du som forbruker IKKE kan koke mat og dusje samtidig uten at du får økt avgift knyttet til kapasitetsledd. I tillegg er det "Forbruksavgift" på ca 19 øre pr kW. "Energiledd" er en kostnad som er differensiert mellom dag / natt og sommer / vinter hvor kostnaden er selvfølgelig høyest på dagtid og om vinteren når det er størst behov for å benytte strøm. Dette er en slags bompenger for strømnettet.

Den mest åpenbare kostnaden er strøm, denne variere kraftig i pris, morgen / dag / kveld eller natt hvor den prises høyest når det er behov for strøm. I tillegg er prisen avhengig av produksjon andre steder enn i Norge og er blant annet avhengig av gasspriser, tilgang til kull, vær og vind.Andre interessante artikler.

Hva gikk galt med strømprisene?.

Bilde Hva gikk galt med strømprisene?
De Norske politikere presterer det kunststykket å markedsliberalisere strømnettet mot et marked hvor det er strømmangel, nå er strøm plutselig er blitt mangelvare.i Norge 

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere.

Bilde Effektavgift, en  matematiske løgn til forbrukere
Den store matematiske løgn; dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det rette er at du må betale mellom 20 og 50 kroner per kWh. 

Strømprisen er ikke dobbel så dyr.

Strømprisen er i realiteten er 50 øre dyrere enn i fjor eller 30 % dyrere etter avgifter selv om spotprisen er over 200 % dyrere. Hvorfor? på grunn av strømstøtten. 

Oversikt nettleverandøreri Norge.

Bilde Oversikt nettleverandøreri Norge
Dette er prisen for nettleie for 2022. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd. Fullstendig liste over nettleverandører, 

Ville strømpriser i sør.

Bilde Ville strømpriser i sør
Juni 2022 hvor strømforbruk er lavt, nedbørsrekorder er slått så flesker NordPool med priser som sist opplevet under desember 2021.  

Billigste strømleverandør.

Bilde Billigste strømleverandør
Det finnes over 100 strømselskaper med over 400 avtaler, det gjør det vanskelig å finne det billigste strømselskap som passer deg best. 

Demonstrerte for høyere priser.

Bilde Demonstrerte for høyere priser
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser. 

Strømprisen øker med minst 50% i 2022 .

Bilde Strømprisen øker med minst 50% i 2022
Nå er strømprisen 80% over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. 

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker..

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker. Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene lenger. 

Timemåling av strøm har ingen innvirkning på strømprisen lenger.

Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt. 

Powered by WebBroker AS