Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Prognose strømpriser 2024
Strømprisen er for 2023 er langt over kriseåret 2021 og når strømstøteordningen ble innført så dobles nesten forbruksavgiften som vil øke prisen på strøm ytterligere.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Snittpris på strøm hittil i år er 117.94 øre som er 239 % økning for perioden 2012 til 2023.


Pristigningen for samme periode har vært 39.12 %. Selv om strømprisen -55.49 % mindre enn gjennomsnittet i forhold til 2022 er prisene fortsatt høye. Med mye nedbør og mild sommer vil allikevel prisene sannsynligvis holde seg høye ut dette året da markedsmekanismer som rådet før nå blir undertrykket av den nye "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
Strømstøtten varer inntil videre ut 2024, fra 2025 vil den utgå og det er ingen alternative løsninger som er vurdert for å redusere strømprisene til et normalt nivå.

Prisutvikling strøm


Prisutvikling strøm

År Pris kWh Endring Endring % KPI % Est pris
2004 30.76 0.00 0.0 % 0.40 % 30.76
2005 29.11 -1.65 -5.4 % 1.60 % 31.25
2006 48.67 19.56 67.2 % 2.30 % 31.97
2007 25.77 -22.90 -47.1 % 0.80 % 32.23
2008 40.56 14.79 57.4 % 3.80 % 33.45
2009 36.95 -3.61 -8.9 % 2.10 % 34.16
2010 52.61 15.66 42.4 % 2.50 % 35.01
2011 45.07 -7.54 -14.3 % 1.20 % 35.43
2012 27.34 -17.73 -39.3 % 0.80 % 35.71
2013 36.32 8.98 32.8 % 2.10 % 36.46
2014 28.51 -7.81 -21.5 % 2.10 % 37.23
2015 22.14 -6.37 -22.3 % 2.20 % 38.05
2016 29.14 7.00 31.6 % 3.50 % 39.38
2017 33.63 4.49 15.4 % 1.90 % 40.13
2018 51.90 18.27 54.3 % 2.80 % 41.25
2019 48.35 -3.55 -6.8 % 2.20 % 42.16
2020 12.22 -36.14 -74.7 % 1.30 % 42.71
2021 95.09 82.88 678.4 % 3.50 % 44.20
2022 264.97 169.88 178.6 % 5.80 % 46.77
2023 117.94 -147.03 -55.5 % 5.40 % 49.29
 For 2023 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva skulle du ha betalt for strøm

År Fakturert Forventet Endring
2004 20,779.72 22,256.30 -1,476.6
2005 20,462.22 22,374.43 -1,912.2
2006 24,218.64 22,546.95 1,671.7
2007 19,820.98 22,608.34 -2,787.4
2008 22,661.38 22,902.27 -240.9
2009 21,967.58 23,070.87 -1,103.3
2010 24,974.58 23,275.81 1,698.8
2011 23,527.68 23,376.64 151.0
2012 20,123.10 23,444.66 -3,321.6
2013 21,846.66 23,624.66 -1,778.0
2014 20,346.72 23,808.44 -3,461.7
2015 19,124.00 24,005.01 -4,881.0
2016 20,467.34 24,324.61 -3,857.3
2017 21,330.08 24,504.19 -3,174.1
2018 24,838.56 24,773.85 64.7
2019 24,156.88 24,991.66 -834.8
2020 17,218.84 25,123.20 -7,904.4
2021 33,131.10 25,481.94 7,649.2
2022 65,747.92 26,097.23 39,650.7
2023 37,517.51 26,703.32 10,814.2
 For 2023 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva bør strømprisen være i 2024

Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i 2024 koste:


49 øre
inkl MVA


Strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vært lav. I dag er det spotprisen i seg selv om utgjør mesteparten av strømprisen.Andre interessante artikler.
Powered by WebBroker AS