Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Vi som krever billigere strøm har hatt demonstrasjoner over hele landet hvor hovedformålet var å demonstrere mot høye strømpriser. I realiteten talte de for høyere priser, opp mot 60 øre kWh, og eksisterende støtteordninger.Vi som krever billigere strøm demonstrerte for høyere priser.


I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser og dette har neppe skjedd før under en demonstrasjon.

Bakgrunnen for Facebookgruppen er de ekstremt høye strømpriser som kom på slutten av 2021. Prisene var opp ca. 670% fra året før og ellers en oppgang på over 240% i løpet av en 10 års periode hvor prisstigning for samme periode er omtrent 23%. Dersom strømprisen hadde holdt følge med den generelle prisstigningen ville strøm ha kostet 35 øre per kWh i dag.

«Vi som krever billigere strøm» demonstrerte mot høyere priser, men krevde i realiteten høyere priser. Noen av de som holdt appell overbød hverandre fra 50 øre til 60 øre per kWh, som er 70% over prisstigningen de siste 10 år. Paroler andre steder var "Støre nå må du høre, maks 50 øre" som og er en kamp for høyere strømpriser.

Vi som krever billigere strøm

Arrangør av demonstrasjonene har gjort en kjempejobb og lagt alt til rette for at appellene skulle gi gjenklang langt inn i Stortinget. I stedet for dukker den ene politikeren etter den andre opp, som i Stavanger, og snakker varmt om støtteordninger, lønnsforskjeller og sosiale forskjeller uten å kreve lavere strømpriser.

Norges Miljøvernforbund sin appell om høye strømpriser var oppfordring å benytte kompetanse fra oljesektoren til utvinning av grunnvarme uten å nevne noe krav om reduksjon av strømprisen.  Folkeaksjonen, tidligere «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» var godt på vei med fornuftige argumenter, men snublet fullstendig med å kreve 60 øre per kWh.  SV krevede på sin side "levlige" strømpriser mot at de som har hytter må betale mer for strøm.

Det er ganske umusikalt av politikere og organisasjoner som holder appell under motto «Vi som krever lavere strømpris» prøver å sabotere demonstrasjonen med å tale sine egne saker i stedet for kjempe for hva demonstrasjonen handler om bortsett fra miniputtpartiet Rødt som sto på barrikadene og kjempet for lavere priser og nasjonal styring av strømmarkedet til fordel for Norges befolkning og virksomheter.

Det er ingen som stiller videre krav om strømpriser inklusive avgifter, det er kun strømprisen i seg selv (spotprisen) som er omhandlet i demonstrasjonen, ikke øvrige avgifter. Det er fånyttest å kreve 50 øre per kWh dersom staten eventuellt i fremtiden endrer forbruksavgiften med la oss si 1 krone. Det er den totale strømprisen inklusive alle avgifter som må være avgjørende for hva som er akseptabel pris på strøm, ikke råvaren alene (spotprisen).Andre interessante artikler.Powered by WebBroker AS