Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Dette kan du spare på statens strømstøtte.

Dersom du bruker strøm når den er mindre enn strømstøtten vil du i praksis få penger for å bruke strøm. Har du anledning til å tilpasse strømforbruket da vil du kunne redusere din strømregning ytterligere. Dess større variasjoner det er i strømprisen over et døgn og ellers over en måned vil din inntjening være større.


Velg ditt prisområde og forbruk


Skriv inn ditt forbruk og velg prisområde

Bruker du strøm nå så....


ØSTSØRVESTMIDTNORD
Spotpris nå 2.027 2.027 2.027 0.539 0.249
Strømstøtte nå 0.922 0.922 0.925 0.000 0.000
Din pris nå 1.105 1.105 1.102 0.539 0.249

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Dette kunne du tjent inn de siste 10 måneder

ÅrMnd StrømStøtte Tjent inn Sum strøm
2022Okt 3,038.44 1,474.60 543.52 1,020.32
2022Sep 7,172.53 5,195.28 534.05 1,443.20
2022Aug 8,689.78 5,831.83 366.25 2,491.70
2022Jul 5,255.57 3,084.46 308.13 1,862.99
2022Jun 3,733.38 1,866.70 84.23 1,782.45
2022Mai 3,306.43 1,525.15 210.62 1,570.67
2022Apr 3,477.84 1,662.27 4.48 1,811.09
2022Mar 3,740.41 1,872.33 0.00 1,868.08
2022Feb 2,410.76 808.61 0.00 1,602.15
2022Jan 2,812.57 1,130.05 1.28 1,681.23  

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA
Strømstøtte siste 10 måneder

ÅrMnd ØSTSØR VESTMIDTNORD
2022Okt 0.9216 0.9216 0.9248 0.0000 0.0000
2022Sep 3.2470 3.2470 3.2470 0.0594 0.0000
2022Aug 2.7429 3.6449 2.7158 0.0000 0.0000
2022Jul 0.9690 1.9278 0.9690 0.0000 0.0000
2022Jun 0.8019 1.1667 0.8012 0.0000 0.0000
2022Mai 0.9497 0.9532 0.9502 0.0000 0.0000
2022Apr 1.0400 1.0389 1.0438 0.0000 0.0000
2022Mar 1.1702 1.1702 1.1703 0.0000 0.0000
2022Feb 0.5054 0.5054 0.5024 0.0000 0.0000
2022Jan 0.7063 0.7063 0.6712 0.0000 0.0000

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA
 

Disse time kunne du tjent mest på

Dato klKlTimepris Strømstøtte Diff
2022-09-1802 29.25 Øre 324.70 Øre 295.45 Øre
2022-09-1806 31.54 Øre 324.70 Øre 293.16 Øre
2022-09-1800 35.17 Øre 324.70 Øre 289.54 Øre
2022-09-1801 35.68 Øre 324.70 Øre 289.02 Øre
2022-09-1803 35.82 Øre 324.70 Øre 288.88 Øre
2022-09-1805 40.44 Øre 324.70 Øre 284.26 Øre
2022-09-1814 42.50 Øre 324.70 Øre 282.20 Øre
2022-09-1804 44.86 Øre 324.70 Øre 279.85 Øre
2022-09-1815 44.87 Øre 324.70 Øre 279.83 Øre
2022-09-1716 46.35 Øre 324.70 Øre 278.35 Øre
2022-09-1807 79.33 Øre 324.70 Øre 245.37 Øre
2022-09-1717 87.89 Øre 324.70 Øre 236.81 Øre
2022-09-1809 89.76 Øre 324.70 Øre 234.94 Øre
2022-08-0710 129.74 Øre 364.49 Øre 234.75 Øre
2022-09-1808 98.52 Øre 324.70 Øre 226.18 Øre
2022-09-1812 106.66 Øre 324.70 Øre 218.04 Øre
2022-09-1817 107.98 Øre 324.70 Øre 216.72 Øre
2022-09-1706 108.35 Øre 324.70 Øre 216.36 Øre
2022-09-1900 110.74 Øre 324.70 Øre 213.96 Øre
2022-09-1903 114.72 Øre 324.70 Øre 209.98 Øre
 

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA
Disse time kunne du tapt mest på

DatoKlTimepris Snittpris Diff
2022-03-0807 816.67 Øre 233.80 Øre -582.87 Øre
2022-03-0808 770.12 Øre 233.80 Øre -536.32 Øre
2022-08-2919 1,028.08 Øre 543.11 Øre -484.97 Øre
2022-08-2920 1,016.15 Øre 543.11 Øre -473.04 Øre
2022-08-2918 979.32 Øre 543.11 Øre -436.21 Øre
2022-08-3019 977.54 Øre 543.11 Øre -434.43 Øre
2022-08-2921 944.27 Øre 543.11 Øre -401.16 Øre
2022-06-2008 634.38 Øre 233.34 Øre -401.04 Øre
2022-09-0119 842.15 Øre 448.29 Øre -393.86 Øre
2022-03-0708 608.99 Øre 233.80 Øre -375.19 Øre
2022-09-0120 822.60 Øre 448.29 Øre -374.31 Øre
2022-03-0707 607.09 Øre 233.80 Øre -373.29 Øre
2022-08-3008 915.71 Øre 543.11 Øre -372.60 Øre
2022-08-3018 913.61 Øre 543.11 Øre -370.50 Øre
2022-08-3007 909.94 Øre 543.11 Øre -366.83 Øre
2022-09-0118 812.25 Øre 448.29 Øre -363.96 Øre
2022-08-3020 903.65 Øre 543.11 Øre -360.54 Øre
2022-09-0107 804.39 Øre 448.29 Øre -356.10 Øre
2022-09-0108 799.87 Øre 448.29 Øre -351.58 Øre
2022-08-2908 887.78 Øre 543.11 Øre -344.67 Øre
 

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA
 

Utregning.
For de timene prisen er mindre enn strømstøtten forbrukes det 5 kWh som det gjøres fratrekk fra.

Beregning strømstøtte gjennom en måned.
Gjennomsnittsprisen på strøm beregnes i løpet av en måned. Det betyr snittprisen i første del av måneden vil være usikker i forhold til hele måneden. Dette skyldes at det vil kunne være store prisendringer av spotpris i løpet av måneden, både opp og ned, som vil påvirke gjennomsnittsprisen. Motsatt er det ved slutten av en måned hvor snittprisen vil være mer korrekt. Det er først når måneden er omme at rett gjennomsnittspris foreligger.

For inneværende måned vil innsparing være avhengig av hele månedens snittpris

Andre interessante artikler.

Powered by WebBroker AS