Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Hvor mye bør strøm koste i dag?
Prising av strøm skjer gjennom strømbørs og prises etter kombinasjon av etterspørsel og tilgang til kraft. Andre varer og tjenester som det er god tilgang på justeres prisene etter konsumprisindeksen. Dette har ført til at strømprisen har hatt en gigantisk økning i pris i forhold til konsumprisindeksen.


Hvor mye bør strøm koste?

Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i dag koste:


35 øre
inkl MVASnittpris på strøm i 2021 var 94.56 øre som er 274 % økning for perioden 2012 til 2021. Konsumprisindeksen har for samme periode vært 22.8 prosent poeng. En slik prisøkning er formidable og urealistisk fremover da det ikke er mangel på strøm, kun priset etter etterspørsel av strøm i Europa. Prisøningen til nå vil føre til vanvittige kostnadsøkning for kraftkrevende industri, store ekstrautgifter for industrien ellers og ikke minst for privathusholdninger. Strømprisene må reguleres etter den generelle prisstigningen, kanskje korrigert med ± 15 % etter tilgang til eller etterspørsel etter kraft.

Prisutvikling strøm

År Pris kWh Endring Endring % KPI % Est pris
2012 27.73 0.00 0.0 % 0.60 % 27.73
2013 36.54 8.81 31.8 % 2.00 % 28.28
2014 28.61 -7.92 -21.7 % 2.00 % 28.85
2015 22.17 -6.44 -22.5 % 2.10 % 29.46
2016 30.31 8.13 36.7 % 3.60 % 30.52
2017 33.86 3.55 11.7 % 1.90 % 31.10
2018 52.38 18.52 54.7 % 2.90 % 32.00
2019 48.38 -4.00 -7.6 % 2.40 % 32.77
2020 12.21 -36.16 -74.8 % 1.40 % 33.22
2021 94.56 82.35 674.3 % 3.90 % 34.52

Grafikk prisutvikling strøm


For strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vær lav. Det går fint å kutte ut flesteparten av disse avgifter i strømprisen som betales fra energiselskapet til staten og la disse avgifter heller tilfalle spotprisen på strøm; på den måten vil spotprisen møte markedet i Europe med en helt annen tilnærming. Det er urimelig, menneskelig sett, å være «avhengig» av statlig refusjonsordning for å kunne betale strømforbruket i hjemmet. I tillegg er denne ordningen midlertidig, fremt til og med Mars 2022, og gjelder ikke for øvrige områder i samfunnet nemlig virksomheter. Fortsatt høye strømpriser vil enten rasere konkurranseutsatt næringsliv eller sørge for en prisvekst som utkonkurrerer Norsk næringsliv med sine varer og tjenester.
Andre interessante artikler.


Strømprisen øker med 50% i 2022 og forbruksavgiften dobler seg

Dette er prisen for nettleie
Nå er strømprisen 80% over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. les mer:
"Strømprisen øker med 50% "

Hvordan finne billigste strømavtale.

Dagens priser vil strømutgiftene for 2022 nå nye høyder
Det finnes over 100 strømselskaper med over 400 avtaler, det gjør det vanskelig å finne det billigste strømselskap som passer deg best. les mer:
"Billigste strømavtaler"

Alle nettleverandører med priser

Dette er prisen for nettleie
Dette er prisen for nettleie for 2022. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd. Fullstendig liste over nettleverandører, les mer:
"Nettleverandører med priser"

Strømprisen har flatet ut.

Strømprisen time for time har flatet ut
Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene.  Forbruksavgiften øker fra 1. april 2022 og regningen i April måned øker. les mer:
"Strømprisen har flatet ut"

Demonstrerte for høyere priser

Vi som krever billigere strøm domnstrerer i Stavanger
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser og dette har neppe skjedd før under en demonstrasjon., les mer:
"Krever vi billigere strøm?"

Hvorfor høye strømpriser?

Atomkraftverk Tysklan
I utgangspunket er de Norske strømpriser politisk styrt og vedtatt i over 30 år og i de senere år "samhandlet" dette opp mot det grønne skiftet hvor det er nødt å ha høye priser for å forsvare utbygging av alternativ kraftkiler som vinkraft. les mer:
"Hvorfor høye strømpriser?"
Powered by WebBroker AS