Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Vi som krever billigere strøm har hatt demonstrasjoner over hele landet hvor hovedformålet var å demonstrere mot høye strømpriser. I realiteten talte de for høyere priser, opp mot 60 øre kWh, og eksisterende støtteordninger.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
0.24 0.73

Demonstrerte for høyere priser


Bilde Demonstrerte for høyere priser
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser og dette har neppe skjedd før under en demonstrasjon.

Bakgrunnen for Facebookgruppen er de ekstremt høye strømpriser som kom på slutten av 2021. Prisene var opp ca. 670% fra året før og ellers en oppgang på over 240% i løpet av en 10 års periode hvor prisstigning for samme periode er omtrent 23%. Dersom strømprisen hadde holdt følge med den generelle prisstigningen ville strøm ha kostet 35 øre per kWh i dag.

«Vi som krever billigere strøm» demonstrerte mot høyere priser, men krevde i realiteten høyere priser. Noen av de som holdt appell overbød hverandre fra 50 øre til 60 øre per kWh, som er 70% over prisstigningen de siste 10 år. Paroler andre steder var "Støre nå må du høre, maks 50 øre" som og er en kamp for høyere strømpriser.

Arrangør av demonstrasjonene har gjort en kjempejobb og lagt alt til rette for at appellene skulle gi gjenklang langt inn i Stortinget. I stedet for dukker den ene politikeren etter den andre opp, som i Stavanger, og snakker varmt om støtteordninger, lønnsforskjeller og sosiale forskjeller uten å kreve lavere strømpriser.

Norges Miljøvernforbund sin appell om høye strømpriser var oppfordring å benytte kompetanse fra oljesektoren til utvinning av grunnvarme uten å nevne noe krav om reduksjon av strømprisen.  Folkeaksjonen, tidligere «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» var godt på vei med fornuftige argumenter, men snublet fullstendig med å kreve 60 øre per kWh.  SV krevede på sin side "levlige" strømpriser mot at de som har hytter må betale mer for strøm.

Det er ganske umusikalt av politikere og organisasjoner som holder appell under motto «Vi som krever lavere strømpris» prøver å sabotere demonstrasjonen med å tale sine egne saker i stedet for kjempe for hva demonstrasjonen handler om bortsett fra miniputtpartiet Rødt som sto på barrikadene og kjempet for lavere priser og nasjonal styring av strømmarkedet til fordel for Norges befolkning og virksomheter.

Det er ingen som stiller videre krav om strømpriser inklusive avgifter, det er kun strømprisen i seg selv (spotprisen) som er omhandlet i demonstrasjonen, ikke øvrige avgifter. Det er fånyttest å kreve 50 øre per kWh dersom staten eventuellt i fremtiden endrer forbruksavgiften med la oss si 1 krone. Det er den totale strømprisen inklusive alle avgifter som må være avgjørende for hva som er akseptabel pris på strøm, ikke råvaren alene (spotprisen).Andre interessante artikler.

Hva gikk galt med strømprisene?.

Bilde Hva gikk galt med strømprisene?
De Norske politikere presterer det kunststykket å markedsliberalisere strømnettet mot et marked hvor det er strømmangel, nå er strøm plutselig er blitt mangelvare.i Norge 

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere.

Bilde Effektavgift, en  matematiske løgn til forbrukere
Den store matematiske løgn; dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det rette er at du må betale mellom 20 og 50 kroner per kWh. 

Strømprisen er ikke dobbel så dyr.

Strømprisen er i realiteten er 50 øre dyrere enn i fjor eller 30 % dyrere etter avgifter selv om spotprisen er over 200 % dyrere. Hvorfor? på grunn av strømstøtten. 

Oversikt nettleverandøreri Norge.

Bilde Oversikt nettleverandøreri Norge
Dette er prisen for nettleie for 2022. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd. Fullstendig liste over nettleverandører, 

Ville strømpriser i sør.

Bilde Ville strømpriser i sør
Juni 2022 hvor strømforbruk er lavt, nedbørsrekorder er slått så flesker NordPool med priser som sist opplevet under desember 2021.  

Billigste strømleverandør.

Bilde Billigste strømleverandør
Det finnes over 100 strømselskaper med over 400 avtaler, det gjør det vanskelig å finne det billigste strømselskap som passer deg best. 

Demonstrerte for høyere priser.

Bilde Demonstrerte for høyere priser
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser. 

Strømprisen øker med minst 50% i 2022 .

Bilde Strømprisen øker med minst 50% i 2022
Nå er strømprisen 80% over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. 

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker..

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker. Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene lenger. 

Timemåling av strøm har ingen innvirkning på strømprisen lenger.

Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt. 

Powered by WebBroker AS