Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Den store matematiske løgn hvor det påstås at dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det rette er at du må betale mellom 20 og 50 kroner per kWh til netteier for den del av forbruket ditt som overstiger 5 kWh per time.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør
Dagens spotpris
0.24 0.65

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere


Bilde Effektavgift, en  matematiske løgn til forbrukere
Den store matematiske løgn hvor det påstås at dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det som ikke fortelles er at det gjelder for alle forbrukte kWh for måneden og dersom du i virkeligheten i løpet av en måned har brukt 2 til 5 timer med en effekt over 5 kWh må du for disse betale mellom 20 og 50 kroner per kWh til netteier.

Ved et forbruk på 1200 kWh per måned er det et flat forbruk på ca 1.7 kWh. Det går ikke når det skal lages middag og en varmeovn står på og kanskje varmtvannsbereder er på, i sum overstiger dette 5 kWh, altså et effekttrinn opp og dermed flesker netteier til med gradert avgift hvor du må betale mer selv om du ville ha brukt samme mengde strøm for perioden, hvor du velger å bruke mer strøm på en gang (altså hvor «fort» du bruker strømmen»)

Effektavgiften er egentlig en prisdifferensiert "bompengeløsning" for strøm hvor du som forbruker må betale en høyere avgift om du bruker mye strøm på en gang enn de som fordelere strømforbruket utover dagen, selv om det brukes like mye strøm.

I praksis betyr det at du fra nå av må slutte å gjøre flere ting på en gang, som vaske klær og lage mat samtidig og dusj må tas etter at middag er laget da varmtvannsbereder vil være slått på under middagslaging dersom denne tas rett før eller under middagslaging.

Boliger har typisk en begrensning på 63 A (Amper) som tilsvarer et maks forbruk på omtrent 15 kWh. Kablene til koblingsskapet i gaten er dimensjonert for det, det samme er det lokale sprede nettet. Hovedproblemet er «stamnettet» som NÅ har begrensninger da det er skjedd gradvis utbygging av boliger og næring uten at stamnettet er utbygget eller dimensjonert for slik ekspansjon og forbruk. Det er her nettleien skal, eller skulle, ha dekket videre utbygging for å møte stigende kraftbehov, det er en del av forvaltningen av strømnettet. Slik har det ikke gått. Den enkelte nettselskap har nok hatt tanker om å forvalte strømnettet på best mulig måte, men det antas at netteier har nok vært en tanke grådige med sine utbytter slik at det ikke er avsatt penger til slikt vedlikehold og utbygging.

Hele effektavgiften er kun en "bølleavgift" , en "kjipaavgift" for å dra inn mer penger på grunn av manglende vedlikehold av strømnettet. Du som strømkunde har betalt og betaler allerede nettleie for maks strømforbruk basert på kapasitet som er installert i boligen/leiligheten din. At netteier gjennom flere år har ignorert å utvide sitt stamnett til å dekke økt etterspørsel bør åpenbart dekkes av netteier selv da det allerede er betalt inn nettleie som skulle ha blitt brukt til å forvalte strømnettet på an ansvarsfull måte.Andre interessante artikler.

Hva gikk galt med strømprisene?.

Bilde Hva gikk galt med strømprisene?
De Norske politikere presterer det kunststykket å markedsliberalisere strømnettet mot et marked hvor det er strømmangel, nå er strøm plutselig er blitt mangelvare.i Norge 

Effektavgift, en matematiske løgn til forbrukere.

Bilde Effektavgift, en  matematiske løgn til forbrukere
Den store matematiske løgn; dersom du går opp et effekttrinn så utgjør det 8 til 10 øre ekstra per kWh. Det rette er at du må betale mellom 20 og 50 kroner per kWh. 

Strømprisen er ikke dobbel så dyr.

Strømprisen er i realiteten er 50 øre dyrere enn i fjor eller 30 % dyrere etter avgifter selv om spotprisen er over 200 % dyrere. Hvorfor? på grunn av strømstøtten. 

Oversikt nettleverandøreri Norge.

Bilde Oversikt nettleverandøreri Norge
Dette er prisen for nettleie for 2022. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd. Fullstendig liste over nettleverandører, 

Ville strømpriser i sør.

Bilde Ville strømpriser i sør
Juni 2022 hvor strømforbruk er lavt, nedbørsrekorder er slått så flesker NordPool med priser som sist opplevet under desember 2021.  

Billigste strømleverandør.

Bilde Billigste strømleverandør
Det finnes over 100 strømselskaper med over 400 avtaler, det gjør det vanskelig å finne det billigste strømselskap som passer deg best. 

Demonstrerte for høyere priser.

Bilde Demonstrerte for høyere priser
I forbindelse med demonstrasjoner over hele landet demonstrerte gruppen "Vi som krever billigere strøm", med over 580 000 medlemmer, for høyere strømpriser. 

Strømprisen øker med minst 50% i 2022 .

Bilde Strømprisen øker med minst 50% i 2022
Nå er strømprisen 80% over gjennomsnittet i forhold til kriseåret i fjor. Det er varslet at prisene vil holde seg høye dette året slik prisene ikke vil være i nærheten av kriseåret 2021. 

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker..

Strømprisen time for time har flatet ut og forbruksavgiften øker. Det er ikke lenger insentiv for å flytte forbruket for å redusere strømkostnadene lenger. 

Timemåling av strøm har ingen innvirkning på strømprisen lenger.

Dagens strømmålere kan tas ut av bruk og gjeninnføre måling av forbruk etter gammel modell. Prising av strøm etter etterspørsel og tilgang til kraft synest å være opphørt. 

Powered by WebBroker AS