Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Utvikling spotpris og strømstøtte

Laster inn graf

Utvikling strøm og strømstøtte


Spotprisen på strøm har økt markant siden 2021 og det er fra Desember 2021 innført og gradvis økt strømstøtte for å jevne ut strømprisene. I dag er strømstøtten på 90 % av overskytende av 70 øre (eks mva) per kWh med inntil 5000 kWh. Som grafen viser så virker strømstøtten etter sin hensikt og gir både en kraftig reduksjon i strømprisene og samtidig jevner den ut. Strøm er, til tross for strømstøtten, relativt dyr, slik at dersom det ikke innføres en form for fastpris bør innslagspunktet for strømstøtten reduseres kraftig.


Spotpris siste 10 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2022Okt 1.89901.8990 1.9025 0.74000.3854
2022Sep 4.48284.4828 4.4828 0.94100.3642
2022Aug 4.30365.4311 4.2697 0.23610.0282
2022Jul 2.08633.2847 2.0863 0.02380.0192
2022Jun 1.87742.3334 1.8765 0.14800.0856
2022Mai 2.06212.0665 2.0627 0.19700.1125
2022Apr 2.17502.1736 2.1797 0.56340.1784
2022Mar 2.33782.3378 2.3379 0.21600.1510
2022Feb 1.50671.5067 1.5030 0.22590.1617
2022Jan 1.75791.7579 1.7141 0.32980.2622

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Strømstøtte siste 10 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2022Okt 0.9216 0.9216 0.9248 0.0000 0.0000
2022Sep 3.2470 3.2470 3.2470 0.0594 0.0000
2022Aug 2.7429 3.6449 2.7158 0.0000 0.0000
2022Jul 0.9690 1.9278 0.9690 0.0000 0.0000
2022Jun 0.8019 1.1667 0.8012 0.0000 0.0000
2022Mai 0.9497 0.9532 0.9502 0.0000 0.0000
2022Apr 1.0400 1.0389 1.0438 0.0000 0.0000
2022Mar 1.1702 1.1702 1.1703 0.0000 0.0000
2022Feb 0.5054 0.5054 0.5024 0.0000 0.0000
2022Jan 0.7063 0.7063 0.6712 0.0000 0.0000

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA
 

Spotpris etter strømstøtte


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2022Okt 0.9774 0.9774 0.9778 0.7400 0.3854
2022Sep 1.2358 1.2358 1.2358 0.8816 0.3642
2022Aug 1.5607 1.7862 1.5539 0.2361 0.0282
2022Jul 1.1173 1.3569 1.1173 0.0238 0.0192
2022Jun 1.0755 1.1667 1.0753 0.1480 0.0856
2022Mai 1.1124 1.1133 1.1125 0.1970 0.1125
2022Apr 1.1350 1.1347 1.1359 0.5634 0.1784
2022Mar 1.1676 1.1676 1.1676 0.2160 0.1510
2022Feb 1.0013 1.0013 1.0006 0.2259 0.1617
2022Jan 1.0516 1.0516 1.0428 0.3298 0.2622

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk strømstøtte i %


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2022Okt 48.5 % 48.5 % 48.6 % 0.0 % 0.0 %
2022Sep 72.4 % 72.4 % 72.4 % 6.3 % 0.0 %
2022Aug 63.7 % 67.1 % 63.6 % 0.0 % 0.0 %
2022Jul 46.4 % 58.7 % 46.4 % 0.0 % 0.0 %
2022Jun 42.7 % 50.0 % 42.7 % 0.0 % 0.0 %
2022Mai 46.1 % 46.1 % 46.1 % 0.0 % 0.0 %
2022Apr 47.8 % 47.8 % 47.9 % 0.0 % 0.0 %
2022Mar 50.1 % 50.1 % 50.1 % 0.0 % 0.0 %
2022Feb 33.5 % 33.5 % 33.4 % 0.0 % 0.0 %
2022Jan 40.2 % 40.2 % 39.2 % 0.0 % 0.0 %

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
22/21Okt 0.6503 0.6386 0.6577 0.4254 0.1675
22/21Sep 3.1511 3.1511 3.1511 0.2596 -0.1513
22/21Aug 3.3809 4.5077 3.3453 -0.5198 -0.4370
22/21Jul 1.3594 2.5323 1.3594 -0.5637 -0.2071
22/21Jun 1.2917 1.6476 1.2911 -0.2974 -0.1269
22/21Mai 1.4576 1.4616 1.4558 -0.2610 -0.2152
22/21Apr 1.6070 1.6162 1.6220 0.2142 -0.0926
22/21Mar 1.8112 1.8113 1.8114 -0.1009 -0.1005
22/21Feb 0.7934 0.8740 0.7909 -0.3321 -0.2691
22/21Jan 1.1323 1.1340 1.0892 -0.2388 -0.1147

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
22/21Okt -0.2713 -0.2830 -0.2671 0.4254 0.1675
22/21Sep -0.0960 -0.0960 -0.0960 0.2002 -0.1513
22/21Aug 0.6380 0.8628 0.6296 -0.5198 -0.4370
22/21Jul 0.3903 0.6045 0.3903 -0.5637 -0.2071
22/21Jun 0.4898 0.4809 0.4899 -0.2974 -0.1269
22/21Mai 0.5080 0.5084 0.5057 -0.2610 -0.2152
22/21Apr 0.5670 0.5773 0.5782 0.2142 -0.0926
22/21Mar 0.6410 0.6411 0.6410 -0.1009 -0.1005
22/21Feb 0.2880 0.3686 0.2885 -0.3321 -0.2691
22/21Jan 0.4260 0.4277 0.4180 -0.2388 -0.1147

Pris oppgitt i Kr. For område Nord er det ikke MVA

Beregning strømstøtte gjennom en måned.
Gjennomsnittsprisen på strøm beregnes i løpet av en måned. Det betyr snittprisen i første del av måneden vil være usikker i forhold til hele måneden. Dette skyldes at det vil kunne være store prisendringer av spotpris i løpet av måneden, både opp og ned, som vil påvirke gjennomsnittsprisen. Motsatt er det ved slutten av en måned hvor snittprisen vil være mer korrekt. Det er først når måneden er omme at rett gjennomsnittspris foreligger.
For inneværende måned er ikke tallene endelige.

Andre interessante artikler.

Powered by WebBroker AS